Vtipy Faráři

21.
Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?"
Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká."
Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!"


22.
Jaké je nejsilnější víno? Mešní - jeden se napije a pak všichni zpívají!


23.
Dva vesničtí faráři se potkávají každou neděli, když jedou na kole každý do svého kostela sloužit ranní mši. Jednoho rána ale jde jeden z farářů pěšky.
Druhý farář se ho ptá: "Copak se stalo s tvým kolem?"
První farář odpoví: "No, obávám se, že mi ho někdo z mých farníků ukradl."
"To je neuvěřitelné! Ale počkej, něco mě napadlo. Jestli chceš poznat toho nečestného farníka, tak až budeš za chvíli sloužit mši, udělej jim pořádně přísné kázání, v němž probereš podrobně desatero přikázání. A když budeš u kapitoly Nepokradeš, tak se odmlč, upřeně se dívej na celé shromáždění a viníka určitě poznáš."
Příští týden se oba faráři opět setkají a tentokrát jedou na kolech oba dva."
"Aaaha, vidím, že moje rada se neminula účinkem," zvolá radostně první farář.
Druhý farář odpoví:"Nnnoo, jak se to vezme. Udělal jsem sice, jak jsi mi poradil, kázání o desateru přikázání, ale když jsem došel k tomu Nesesmilníš, tak jsem si najednou vzpomněl, kde jsem ho nechal!"


24.
Jede farář autem, když vtom najednou vidí u cesty billboard, na kterém je obrázek ukřižovaného Ježíše a nápis: "Naše hřebíky udrží všechno!"
Farář jde za ředitelem firmy, která vyrábí hřebíky a říká mu: "Tohle přece nemůžete takhle nechat, uvědomte si, že to uráží mě a tisíce dalších lidí, takhle to prostě nejde!"
Ředitel se nakonec nechá přemluvit a řekne: "No dobrá, zítra už tam bude něco jiného, přijďte si to zkontrolovat."
Spokojený farář se vrací domů a druhý den se vypraví po stejné cestě zkontrolovat billboard, jede kolem a vidí, že na billboardu leží Ježíš spadlý pod křížem s nápisem: "S našimi hřebíky by se tohle nestalo!"


25.
Ulicí Jeruzaléma běží Maří Magdaléna pronásledovaná davem, který chce cizoložnici kamenovat.
Ježíš ho však zarazí výzvou: "Hoď kamenem, kdo sám jsi bez viny!"
Kameny padají z dlaní, jeden však přesto zasviští.
Ježíš zapátrá v davu a vyčítavě řekne: "Ale mami..."


26.
Muž přijde do kostela a říká katolickému faráři:
"Chtěl bych zádušní mši za psa."
"To nepůjde. Ale za městem je taková sekta. Zkuste to tam."
"Myslíte, že bude stačit 10.000 Kč?"
"To je jiná, to jste měl říct hned, že pejsek byl katolík..."


27.
Mnich před klášterem neuměle opravuje dřevěný plůtek a při tom ho pozoruje malý chlapec. „Chceš se mnou mluvit, hochu?" ptá se mnich. „Ani ne. ]á jen čekám..." „A na co?" „Rád bych slyšel, co řekne mnich, když se praští kladívkem do prstu!"


1-10   11-20   21-27  

Zkuste take vtipy z kategorie Muži a ženy nebo Přísloví.