Vtipy O škole

31.
Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: "Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co všechno doma mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí."


32.
Student sklada zkousky. Profesor se pta: "Co nejvic zpusobuje poceni u cloveka?"
"Vase otazky" - odpovida student


33.
Poznámka v žákovské:
"Umít, smrdí!"
- Otce to naštve a učitelce odepíše:
"nečuchat,učit."


34.
Učitel: Jaký je to čas, když řeknu - byl jsem nemocen? Žák: Prosím, krátký.


35.
Do školy přijde inspektor. Ptá se jednoho žáka, jestli ví, proč je osa glóbusu nakřivo. Žák v rozpacích odpoví, že on to neudělal. Inspektor vyzve tedy učitele, aby to žákům vysvětlil. Učitel zrudne a praví: "Opravdu je to tak, pane inspektore, dostali jsme ten glóbus takhle už z obchodu." Inspektor pak vypráví celou záležitost řediteli. Ten vybuchne: "Stokrát jsem tomu učiteli říkal, aby nenakupoval u žida."


36.
Chlapec ve třetí třídě dostal za úkol napsat krátké pojednání o rození dětí. Zeptal se doma, jak se narodil, a rodiče mu řekli, že ho přinesl čáp. Ptal se tedy, jak se narodili oni, a oni zase, že je přinesl čáp.Stejnou odpověď dostal i na narození babičky a dědečka. O pár dní později předal chlapec učiteli pár stránek papíru. Učitel se zmateně zarazil, když přečetl úvodní větu: "Napsat tuto zprávu bylo velmi obtížné, neboť v naší rodině nedošlo k normálnímu narození dítěte za poslední tři generace.


37.
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí, jestlipak vědí, kdo včera umřel. Přihlásí se Pepíček a povídá:
"Tomáš Marný."
"Jak to víš, Pepíčku? Toho pána neznám."
"Když jsem šel včera kolem ložnice našich, tak tatínek zrovna povídal mamince: Tomáš marný, ten už nevstane."


38.
Můžeš mi říct, zlobí se otec, "za co jsi dostal trojku z mravů???"
"Kouřil jsem na záchodě," přiznává se hříšník.
"To mi nepovídej, za to jsem já dostal dvojku!"
"No jo," brání se syn, "ale tys určitě nepoblil učitelku..."


39.
V Oxfordu v hospodě sedí dva studenti na pivu.
"Jestli je pravda, co říkal děkan, tak mě asi vyhodí z univerzity"
"A co říkal děkan?"
"Že mě vyhodí z univerzity."


40.
Ptá se otec otce: tak, jak se daří vašemu klukovi? "No, ujde to, ale raději stále chodím na třídní schuzky pod falešným jménem."


1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-98  

Zkuste take vtipy z kategorie Děti nebo O politicích.